ONE-ON-ONE FOR MANAGERS

אחד על אחד למנהלים

תהליכי פיתוח להנהלה בכירה

"ההכנה הטובה ביותר למחר, היא לעשות את הטוב ביותר שלך כבר היום" (ג'קסון בראון)

התרבות הארגונית במאה ה-21 מציבה בפני המנהלים אתגרים ייחודיים, וזאת לצד רצונם האישי להתפתח, להשפיע ולייצר שינוי.

הציפיות והמורכבויות בסביבה הארגונית של היום מחייבות התמודדות אפקטיבית עם אתגרים מקצועיים, לצד הנעת עובדים, הובלת תמורות, יצירת ערך ועוד.

זכיתי לכהן שנים רבות בתפקידים בכירים במשק הישראלי, שם נחשפתי  והתמודדתי מול סוגיות ניהוליות מגוונות בתרבויות ארגוניות, עסקיות, חברתיות וציבוריות.

התהליך כולל סדרת מפגשים אישיים:

  • גיבוש תפיסה ניהולית מותאמת לתרבות הארגונית
  • מתן כלים ומיומנויות ניהוליות ובינאישיות
  • יישום והטמעה, תוך צליחת האתגרים ונקודות שבר

תהליך פיתוח המנהלים האישי מותח את גבולות החשיבה
ומאפשר חידוד ויצירת מסלולי התפתחות ניהוליים, מקצועיים ואישיים.

ONE-ON-ONE FOR MANAGERS

אחד על אחד למנהלים - שנדבר?

נגישות