כוחה של הצלחה- מה מאפיין אנשים בעלי השגים ומימוש שאיפות לעומת כאלה שאינם מצליחים

גישה של הצלחה -פודקסט מיינדסט שלומי חסטר מארח את ד”ר עוז גוטרמן


נגישות